woensdag 15 januari 2014

Wat heb ik geleerd?Ik heb hierop geprobeerd een antwoord te formuleren aan de hand van mijn SWOT. Mijn SWOT geeft mijn groei weer doorheen het schooljaar en het vak wereldoriëntatie; ideaal dus om weer te geven wat ik heb geleerd en waar ik nog meer aandacht in moet steken.


Sterktes

Aan het begin van het schooljaar had ik voor mezelf al 3 sterktes ingevuld, namelijk ‘enthousiasme’, ‘creativiteit’ en ‘leergierig’.

Doorheen dit schooljaar zijn er nog 2 sterktes bijgekomen: mijn stagelessen WO en EDO.

Stagelessen WO

Tijdens de stage heb ik een aantal lesjes wo moeten geven. De thema's van de lesjes werden steeds gelinkt aan de afleveringen van 'Nieuws uit de Natuur'. Dit gaf de leerlingen veel structuur en beeldmateriaal.

De 3 lessen gingen over: volgetrek, het onweer en ‘eten op de plank’.

Ik heb gewerkt met veel materiaal. Ik had bijvoorbeeld een opgezette vogel mee. Hierdoor was het heel waarheidsgetrouw en werkelijkheidsnabij voor de leerlingen om eens aan de verschillende pluimen te voelen. Het was voor de leerlingen ook leuker om zo te werken dan enkel bijvoorbeeld foto’s te zien van vogels.

Kinderen leren door veel te doen! Niet enkel luisteren naar de leerkracht.

De lessen wereldoriëntatie zijn lessen waarmee je heel veel kan tonen en heel veel door de leerlingen zelf kan laten doen! Dit is niet alleen leuk voor de leerkracht maar zeker en vast ook voor de leerlingen!

EDO

Het is belangrijk op EDO toe te voegen aan de les Wereldoriëntatie. Wij hadden in onze themahoek rond duurzame ontwikkeling een waterzuivering opgesteld. Dit was niet alleen leuk maar het werkte ook echt goed! Het is een opdracht dat ik zeker nog eens wil gebruiken op stage.
Zwaktes

Matrix

Bij het hoekenwerk moesten we een matrix opstellen. Ik heb geleerd dat de matrix heel belangrijk is, maar voor mij persoonlijk ook heel ingewikkeld. Ik wil hier als toekomstig leerkracht meer aandacht aan besteden om deze werk- en denkwijze toe te passen!

 


Kansen

Werken rond ‘het toilet’

Je kan heel veel doen rond welk thema dan ook. Ik had nooit gedacht dat ‘het toilet’ zo veel verschillende ideeën kon opleveren. In elk thema is ook wel techniek te vinden want techniek is overal aanwezig. We moeten ons daar bewuster van worden en dit ook meegeven aan de leerlingen.

Verschillende evaluatiemogelijkheden

Er zijn verschillende manieren van evalueren mogelijk. Een rapport is vaak te kortzichtig omdat het geen of in kleine mate rekening houdt met het leerproces van de leerlingen. We moeten dus breder kijken als het gaat over evalueren, de leerlingen moeten kunnen leren uit de evaluatie!

Educatieve aanbiedingen

Er zijn erg veel educatieve aanbiedingen waar we weinig of niets van af weten! We moeten onze ogen hiervoor openen.Bedreigingen

Blog maken

Ik en een blog schrijven gaat niet goed samen dus ik hoop dat mijn blog oké is!

 

 

Algemeen:

De verschillende bestaansdimensies zijn ontzettend belangrijk tijdens een les wereldoriëntatie! De bestaansdimensies zijn:

 

De bestaansdimensies kwamen bijvoorbeeld terug ik het hoekenwerk en aan zee tijdens de zee-excursie! Hierdoor geef je niet alleen veel informatie aan de leerlingen, ze zijn ook ontzettend geboeid.

 

Ik heb geleerd dat mijn visie op het vlak van wereldoriëntatie vrij beperkt was. Voor mij persoonlijk zijn de verschillende bestaansdimensies het belangrijkste in een les WO.

Ook heb ik geleerd dat de wereld helemaal in het vak wereldoriëntatie past!

 

Ik heb geleerd dat plattelands- en stadsscholen elk hun voor- en nadelen hebben. Zelf ben ik er nog niet uit waar ik later het liefst terecht zou willen komen…

vrijdag 3 januari 2014

Wist je dat...?!

Wist je dat..?!

Het is altijd leuk om een les te beginnen of af te sluiten met een klein, kort en misschien wel vreemd weetje. De leerlingen zullen verwonderd opkijken en misschien zelf wel met leuke weetjes afkomen!

Wist je dat...

- ... je overal techniek kan vinden?

- ... de haren van een ijsbeer eigenlijk doorschijnend is?

- ... je eetbare uitwerpselen kan maken? 

Het recept:
Benodigdheden:
- 3 plakken ontbijtkoek
- 2 el pindakaas (met stukjes)
- 2 el stroop
- appelsap
- bord
- schaal

Werkwijze:
     1. Verkruimel de ontbijtkoek in de schaal.
     2. Doe er de pindakaas bij.
     3. Doe er de stroop bij.
     4. Kneed er een stevig mengsel van.
     5. Maak een mooie drol. Voor een drogere drol kun je meer ontbijtkoek gebruiken, voor een
         plakkerige drol meer stroop.
6. Leg je drol op het bord.
7. Giet er een beetje appelsap bij.

8. Durf jij er een hap van te nemen?
9. Durven anderen er een hap van te nemen?

Smakelijk!

zondag 1 december 2013

Werken rond het TOILET?!

Ja hoor! Je leest het goed! 

Tijdens de lessen Wereldoriëntatie hebben we als opdracht gekregen om een hoekenwerk te maken rond het toilet. Vreemd? Ja! Kan je hier veel rond doen? Dubbel ja!

Les 1: Groepsverdeling en lancering

De groep waarmee ik heb gewerkt rond 'Het toilet' bestaat uit:

  • Axelle Louis
  • Aline De Bois
  • Nette Wellens
  • Jennifer Goossens

Les 2: Techniekopdracht en EDO: waterzuivering

EDO 
= Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Ons groepje heeft er voor gekozen om een eigen waterzuiveringsinstallatie te maken met petflessen.
Waterzuivering is een duidelijk thema dat in verband kan gebracht worden met het EDO-principe.

We willen 2 dingen duidelijk maken:

  1. Hoe meer lagen in een waterzuivering, hoe beter het filtert, hoe schoner het water is.
  2. Chemische afvalstoffen zijn enorm moeilijk te filteren uit water. Ze zijn zeer schadelijk voor de natuur. 

1. 3 flessen naast elkaar, met elk een ander (+ extra) laagje materiaal, maakt duidelijk dat meer lagen zorgen     voor schoner water:


2. Door middel van een beetje inkt in het vuile water te doen, kunnen we waarnemen dat de inkt in het water     blijft, ook al gieten we het vuile water met de inkt door de fles met de meeste laagjes! Chemische          
    afvalstoffen zijn dus moeilijk/niet te filteren en zijn schadelijk voor de natuur én de gezondheid!

(EDO = Sterkte: 'zie SWOT-analyse')

Les 3: PRESENTATIE

Alle techniekhoeken zijn tijdens de presentatie beoordeelt aan de hand van een matrix. 
We hebben de matrix ingevuld voor ons als toekomstig leerkracht.

Je zal zien dat de matix niet is ingevuld. Voor mij zou wat extra uitleg over het gebruik van de matrix goed van pas komen omdat ik het blangrijk vind dat alle delen van de matrix worden toegepast tijdens een les WO. (Weakness: Matrix; 'zie SWOT-analyse')
 

Matrix

Technische problemen
Technisch proces
Hulpmiddelen
Keuzes
Begrijpen
Hanteren
Duiden

Horizontaal: Wat is techniek? 
Kerncomponenten
      - Technische systemen = Waaruit is het voorwerp allemaal opgebouwd?
      - Technisch proces      = Werkwijze ?
      - Hulpmiddelen            = Gebruikte middelen tijdens het technisch proces?
      - Keuzes                      = Materiaalkeuze, kleurkeuze, ...

Verticaal: Wat is techniek leren? 
Dimensies
       - Begrijpen                = Waar denk je aan?
       - Hanteren                 = Uitvoeren!
       - Duiden                    = In een andere context plaatsen

Wereldoriëntatie tijdens mijn stageweekje

De thema's van de lesjes wereldoriëntatie werden in mijn stageklasje steeds gelinkt aan de afleveringen van 'Nieuws uit de Natuur'. Dit gaf de leerlingen veel structuur en beeldmateriaal.
De 3 lessen gingen over:

  1. Vogeltrek
  2. Onweer
  3. Eten op de plank

Vogeltrek

http://www.schooltv.nl/nudn/3066617/reportage/item/3674114/vogeltrek/

Wat eten vogels? Waarom trekken vogels naar warmere landen? Hoelang vliegen ze dan? Hebben vogels het soms niet koud? ...
Tijdens deze les werd duidelijk naar waar maar vooral waarom vogels wegtrekken naar warmere landen: voor voedsel!

Jos, een opgezette kerkuil, zorgde ervoor dat de leerlingen ook wisten waarom een vogel niet naar warmere landen ging omdat ze het koud hadden. Ze konden voelen aan de veren van de vogel!

Onweer

http://www.schooltv.nl/nudn/143724/werkstukken/item/4010343/onweer/

Wat is onweer? Wat is bliksem en wat is donder? Welke soorten wolken bestaan er? ...
Op al deze vragen kregen de leerlingen een antwoord tijdens het bekijken van 'Nieuws uit de Natuur: Onweer' en de daaraan gelinkte les.

Aan de hand van een onderzoekstabel, of met een moeilijker woord een determineertabel, konden de leerlingen zelf op zoek gaan naar de juiste benaming van elke wolk. Hierdoor dachten ze zélf veel na en legden ze zelf veel linken.
Nadat we de verschillende wolkensoorten hadden gezien, zijn ook de wolken die er die dag waren aan de hemel onderzocht geweest.

Eten op de plank

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1379266

Waar komt ons eten vandaan? Wat is een distributiecentrum? Hoe maken ze pindakaas?
Deze vragen werden behandeld in mijn laatste thema van wereldoriëntatie.

De leerlingen hebben al hun zintuigen mogen gebruiken tijdens deze les. De hebben gekeken naar de aflevering en naar verschillende producten. Ook hebben ze mogen ruiken en proeven van een paar producten.
Doordat ze veel zelf hebben mogen doen en onderzoeken waren ze heel geboeid.Reflectie
De lessen wereldoriëntatie zijn lessen waarmee je heel veel kan tonen en heel veel door de leerlingen zelf kan laten doen! Dit is niet alleen leuk voor de leerkracht maar zeker en vast ook voor de leerlingen!
Ik vond mijn lesjes wo tijdens de stage zeker een sterke (zie SWOT) van mezelf; ik deed het graag en het was ook duidelijk en leuk naar de leerlingen toe.donderdag 24 oktober 2013

Educatief aanbod

De NachtegaalDoor een weekje naar zee te gaan met KdG zijn Aline De Bois en ik tot de conclusie gekomen dat 'De Nachtegaal' een ideaal educatief aanbod biedt voor in de lagere school: al spelend leren de kinderen over alles wat de zee te bieden heeft.

De Nachtegaal wil zo veel mogelijk informatie bieden, op een leuke manier weliswaar, over de zee, het strand en de duinen.

Ik ben er van overtuigd dat dit een ideale plek is om dingen bij te leren over alles wat met de zee te maken heeft! Niet alleen vind je doorheen het hele centrum informatieborden over de zee maar ze bieden ook enorm veel educatieve spelletjes, die zeker en vast in de smaak zullen vallen bij de leerlingen van de lagere school! Dit alles gebeurt op een actieve manier, waar ik een enorme fan van ben; zo leren de leerlingen al spelend bij.


Ik hoop dat ik als 'juf Paulien' ook eens en bezoekje mag maken aan 'De Nachtegaal' met mijn klasje!maandag 7 oktober 2013

SWOT-analyse

Onze eerste opdracht voor het vak WO is het creëren van een SWOT-analyse. Maar wat is dat eigenlijk?
SWOT staat voor Strenghts (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kwaliteiten) en Threats (bedreigingen).
Doorheen de lessen WO wordt dit schema aangepast, veranderend,... aangezien ook mijn sterktes, zwaktes, kwaliteiten en bedreigingen als toekomstig leerkracht zullen veranderen. 


SWOT 1

            Sterktes                                Zwaktes
                 - Enthousiasme                                          - Timing
                 - Creativiteit                                              - Planning
                 - Leergierig

               Kansen                                 Bedreigingen
                 - De lessen WO                                            - Blog maken; dit is compleet
                 - Voorbeelden, situaties                                 nieuw voor mij. 
                   van medestudenten                                   - Werken rond 'Het toilet'SWOT 2

          Sterktes                                Zwaktes
                 - Enthousiasme                                            - Timing
                 - Leergierig
                 - Creativiteit                                                - Planning
                 - Stagelessen WO                                         - Matrix
                 - EDO

               Kansen                                 Bedreigingen
                 - De lessen WO                                              - Blog maken. 
                 - Voorbeelden, situaties
                    van medestudenten
                 - Werken rond 'Het toilet'
                        Het biedt mogelijkheden om anders
                        te kijken naar onderwerpen voor 
                        wereldoriëntatie
                     - Verschillende evaluatiemogelijkheden
                     - Educatieve aanbiedingen